Korova Magic Melon

Strain Record Type:

Parent Strain: Magic Melon

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Korova Magic Melon is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Korova